ЧИ ЗМОЖУТЬ ПАЦІЄНТИ, ЯКІ НЕ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦІЇ (НЕ ОБРАЛИ ЛІКАРЯ ПЕРВИНКИ), ОТРИМАТИ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ З 2020 РОКУ?

Послуги вторинної допомоги за програмою медичних гарантій можна отримати безоплатно тільки за направленням лікаря первинки або лікуючого лікаря. Тому якщо пацієнт не обрав лікаря первинки, він зможе отримати послуги на вторинці за направленням лікуючого лікаря. Без направлення вторинну
(спеціалізовану) медичну допомогу відповідно до медичних показань надають безоплатно заклади охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога, та пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку в цьому закладі охорони здоров’я. Також без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані. Щоб отримати планову медичну допомогу, необхідне направлення від лікаря первинної допомоги, якого пацієнт обрав за декларацією, або від лікуючого лікаря.


ЧИ ЗАКОНТРАКТУЄ НСЗУ НА НАДАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПОСЛУГ МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД, ЯКИЙ НЕ МАЄ ВЛАСНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ, В РАЗІ УКЛАДЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ДОГОВОРІВ ІЗ ЗОВНІШНІМИ ПІДРЯДНИКАМИ?
Так, якщо в умовах закупівлі таких послуг буде зазначено, що надавач може залучати до надання пріоритетних послуг лабораторії за договором підряду. Якщо в умовах закупівлі буде вказано, що для контрактування надавач повинен мати власну лабораторію, то, не маючи її, заклад не зможе укласти договір.


ЯК БУДУТЬ ОПЛАЧУВАТИСЯ ПОСЛУГИ ЛАБОРАТОРІЇ-АУТСОРСЕРА, ЯКА ОБСЛУГОВУЄ КІЛЬКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ У МІСТІ?


Заклад, який надасть відповідні підтвердження та інформацію про підрядників при укладенні договору з НСЗУ, зможе отримувати плату за послуги. Усі медичні заклади в місті, які укладуть договір з такою лабораторією, будуть оплачувати їй проведені лабораторні дослідження згідно з умовами договору про надання послуг зі здійснення лабораторних досліджень. Питання оплати таких послуг — це предмет регулювання господарського договору між медзакладом і лабораторією.


ЩО ВХОДИТИМЕ ДО МЕДИЧНОЇ ПОСЛУГИ РЕАБІЛІТАЦІЇ?
Реабілітація — це не окрема послуга, а невід’ємна частина лікувального процесу. До медичних послуг, які оплачуватимуться НСЗУ в межах гарантованого пакету, входитиме гостра та підгостра реабілітація після деяких станів, які можуть потребувати такої реабілітації, наприклад, травма, ортопедична операція, інсульт, інфаркт. Окремо розробляється пакет спеціалізованої реабілітаційної допомоги для ветеранів АТО — довготривала фізична реабілітація після поранень. Ці послуги будуть оплачуватись за програмою Міністерства у справах ветеранів України.


ЯК ФІНАНСУВАТИМЕТЬСЯ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ В ЛІКАРНІ, ЯКА УКЛАЛА ДОГОВІР З НСЗУ?


В амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних закладах послуги з невідкладної медичної допомоги включаються до глобального бюджету, який розраховується для кожного закладу, базуючись на результатах його роботи в попередньому році. Тому вся діяльність лікарні підлягатиме оплаті за глобальним бюджетом.

ЧИ ПОВИННА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ЛИШАТИСЬ У СТАТУСІ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ І МАТИ В СТРУКТУРІ ХОСПІСНІ, РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ВІДДІЛЕННЯ ТОЩО?


Профіль та кількість відділень заклад має погодити з власником. Заклад зможе укласти контракт з НСЗУ на ті послуги, умовам закупівель яких він відповідатиме. Жодних формальних обмежень мати ті чи інші відділення немає. Наявність, відсутність або кількість відділень не впливає на можливість контрактування закладу НСЗУ. Національна служба здоров’я України, розглядаючи заяву про укладення договору із закладом, оцінюватиме його за відповідністю персоналу, обладнання, умов роботи тощо.

ЧИ ВСІ ЗАКЛАДИ, ЯКІ МАЮТЬ НЕОБХІДНЕ ОСНАЩЕННЯ, ЗМОЖУТЬ ПІДПИСАТИ ДОГОВІР З НСЗУ НА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА ПЕВНИМ НАПРЯМОМ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬ ЗАРАЗ?
Під час розрахунку тарифів до уваги бралась діяльність того чи іншого закладу. Відповідно, закладу доцільно буде укладати договори за тими пакетами медичних послуг, умовам закупівель яких вони відповідають і за якими вони зможуть надавати якісні медичні послуги пацієнтам для виконання умов договору з НСЗУ.