У зв’язку з численними зверненнями громадян зі скаргами на паліативну допомогу, МОЗ України повідомляє наступне.

Відповідно до частини першої статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я, на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань пацієнтам надається паліативна допомога, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, а також надання психосоціальної  і моральної підтримки членам їх сімей.

Відповідно до пункту 26 порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року №333 (далі – Порядок), призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим на строк понад десять днів здійснюється лікуючим лікарем з обов’язковим обґрунтуванням необхідності подальшого застосування таких препаратів, про що робиться запис у медичній карті хворого.

Відповідно до пункту 27 Порядку, хворі, які отримують лікування в амбулаторних умовах, в тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, забезпечуються препаратами наркотичних засобів, психотропних засобів та прекурсорів лікувально-профілактичним закладом або за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах, що не перевищують десятиденної потреби, а під час надання паліативної та хоспісної допомоги – що не перевищують п’ятнадцятиденної потреби.

В окремих випадках (коли пацієнт не може самостійно відвідувати лікаря та аптечний заклад) відповідно до пункту 26 Порядку, для отримання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з метою використання в умовах створеного стаціонару вдома хворий самостійно або особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун чи піклувальник), подає заяву на ім’я керівника лікувально-профілактичного закладу. Керівник закладу робить відмітку про погодження, після чого заява додається до медичної карти амбулаторного хворого.

Тобто, підібравши препарату (таблетовану чи ампульну форму) та схему знеболення лікуючий лікар має право виписати рецептурний бланк форми Ф3 з запасом препарату, що забезпечить лікування упродовж п’ятнадцятиденного терміну, затверджений Додатком 2 до Правил виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення (пункт 5 розділу І) до наказу МОЗ України від 19.07.2005 №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005р. за №782/11062.

На сьогодні в Україні створена нормативно-правова база з питань знеболення паліативних пацієнтів, що здатна забезпечити повноцінне позбавлення пацієнтів від хронічного болю з використанням сучасних методів і препаратів, зокрема:

 1. Основи законодавства України про охорону здоров’я.
 2. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори».
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 №333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпустку, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я».
 4. Постанову кабінетів Міністрів України від 3 червня 2009 р. №589 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та контролю за їх обігом».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. №770 «Про затвердження переліку наркотичних речовин, психотропних засобів та прекурсорів».
 6. Наказ МОЗ України від 07.08.2015 №494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я», зареєстрований в Міністрестві юстиції України 26 серпня 2015 р. №1028/27473.
 7. Наказ МОЗ України від 19.07.2005 №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів. Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за №782/11062.
 8. Наказ МОЗ України від 25.04.2012 №311 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному больовому синдромі».
 9. Наказ МОЗ України від 03.07.2007 р. №368 «Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекції/СНІД».
 10. Наказ МОЗ України від 26.06.2009 №463 «Про затвердження заходів щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009-2010 р.»
 11.  Наказ МОЗ України від 07.11.2011 р. №768  «Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення та примірних штатних нормативів закладу охорони здоров’я «Хоспіс», виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома», паліативного відділення».
 12. Наказ МОЗ України від 29.07.2016 №801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 р. №1167/29297.